Elevens alsidige udvikling

I forbindelse med evalueringen af elevens alsidige udvikling er fokus på følgende:

 

 • Lysten til at lære mere
 • Lære på forskellige måder
 • Lære sammen med andre

 

Elevernes alsidige udvikling i fagene:

 

For at udfordre eleverne alsidigt inddrages en bred vifte af undervisningsformer afstemt efter fagligt indhold og elevgruppens sammensætning. For at give eleverne mulighed for at lære på forskellige måder bruger vi bl.a.:

 

 • Cooperative Learning-strukturer
 • Lærerstyret undervisning med fælles gennemgang og klassesamtale
 • Elev til elev-undervisning
 • Elevpræsentationer
 • Gruppearbejde og pararbejde
 • Projektarbejdsformen
 • Inddragelse af konkrete materialerFor at imødekomme behovet for undervisningsdifferentiering er undervisningen i dansk på 1. – 5. klassetrin og matematik på 1. – 3. klassetrin organiseret med fler-lærerordning, så der her bliver større mulighed for at tage udgangspunkt i den enkelte elev.Der tilbydes ligeledes støtteundervisning på mindre hold for elever med særlige faglige udfordringer.Elevens alsidige udvikling i skolens aktiviteter i øvrigt:Evnen til at indgå i fællesskabssammenhænge og forstå bagrunden for fællesskaberne i samt drage omsorg for andre er også vigtige elementer i den enkelte elevs alsidige udvikling.Disse elementer støttes bl.a. ved:
 •  
 •  Deltagelse i morgensang
  • Glæden ved at synge/kendskab til den danske sangskat
 • Venskabsklasser
  • Omsorg og ansvar for andre
  • Tryghed i nærmiljøet
 • Idrætsdag
  • Samarbejde på tværs af klasserne
  • Oplevelsen af, at det ikke kun handler om at vinde – Fair Play
 • Gudstjenester
  • Oplevelsen af at være end del af et større fællesskab
 • Trivselstimer
  • 1. – 7. klasse har en ugentlig skemalagt trivselstime, hvor der drøftes specifikke udfordringer i den enkelte klasse samt generelle drøftelser om ansvar, respekt, ordensregler m.v.

 

Undervisningsmiljøet:

 

Alle elever tager del i at skabe et godt undervisningsmiljø. Dette sker gennem medvirkning I oprydning, duksearbejde samt medvirken til at skabe en tryg stemning ved udarbejdelse og overholdelse af klasseregler.

 

 

Elevens alsidige udvikling evalueres dels gennem skolens trivselsundersøgelser og dels gennem medvirken i skole-hjemsamtaler.

 

 

Juli 2019