SFO og FØRSKOLE          tlf.: 20831404

SFO

Sankt Birgittas SFO er et pædagogisk tilbud til børn fra 0. – 3. klasse.

Åbningstiden er på alle hverdage fra kl. 6.30 – 17.00.

Der lukkes dog om fredagen kl. 16.30. Der er mulighed for at få morgenmad.

 

Der er lukket i ugerne 28, 29 og 30, dagene mellem jul og nytår, Grundlovsdag og fredag efter Kr. Himmelfart.

  

Værdigrundlag:

Vores daglige liv bæres af værdier, der omhandler de mellemmenneskelige relationer:

– Høflig omgangstone, fordi den er et værdifuldt element i mellemmenneskelige relationer og træner de sociale færdigheder.

– Anvisninger og tilrettevisninger frem for skældud, fordi vi gerne vil frem til en ændring i forståelse og evt. adfærd. Fortæl gerne børnene, hvad de må, og vær tydelig.

– Anerkendelse og værdsættelse af det enkelte barn, fordi det at blive mødt, blive taget alvorligt, blive set som den man er, udmærker sig ved, at barnet evner at mærke sig selv.

 

Målsætning:

Det er hensigten at skabe et trygt og varmt miljø med udfordrende og alsidige beskæftigelsestilbud. Gruppen såvel som den enkelte skal have mulighed for at opleve fællesskabets glæde, ligesom omsorg og indfølingsevne for den enkelte skal fremelskes. Den voksne skal fremstå som en god spejlingsmodel, være lydhør og rummelig i samværet med børnene.

 

Pædagogisk praksis:

Pædagogiks Praksis

Vi arbejder ud fra ideen om åben plan, med varieret tilbud som børnene selv kan vælge til og fra på . Vi prøver at ramme bredt og varieret i vores ugentlig tilbud. Hvor vi har fokus på ude liv, krop, bevægelse & musik samt et bredt udbud af kreative aktiviteter.

Vi har mandag – torsdag lektiecafe til vores børn i tidsrummet kl. 13.45-14.30, hvor der er altid er en voksen tilstede, for at kunne hjælpe. Det skal understreges at ”Caféen” er et tilbud og baseret på frivillighed. Aftaler i forhold til det enkelte barn kan laves.

Vi har i tidsrummet kl.13.00-14.30 ”Frugt café”, hvor børnene har mulighed for at spise deres medbragte frugt mandag-torsdag. Fredag er SFO’en vært for en godbid (alt fra hjemmebag, pizzasnegle, frugt m.m.) + saftevand.

I caféens åbningstid, er der altid en voksne tilstede for at hygge med de spisende børn.

 

Forældresamarbejde:

 

Vi lægger stor vægt på den daglige kontakt med forældrene, og søger at skabe tillid og åbenhed gennem dialog og imødekommenhed.

Førskole

Det ligger i tiden at gøre de ældste børnehavebørn klar til skole ved at introducere
tidlig SFO start.

Overgangen fra børnehave til SFO er et nyt skridt i livet, vi står parate til at understøtte
børnene i deres udvikling, at møde dem med deres forskelligheder, samt favne dem
følelsesmæssigt.

Bygningsmæssigt har vi skabt og indrettet kreative lokaler, der medvirker til at
understøtte læringsplanerne og leg for alderen.

Menneskesyn/barneperspektivet

Det kristen-katolske menneskesyn tager udgangspunkt i vores syn på barnet:

 • Barnet er unikt
  • Barnet er et handlende subjekt
  • Barnet har retten til at blive holdt af
  • Barnet er en del af fællesskabet
  • Barnet kan påvirkes i positiv retning
  gennem dialog og samspil
  • Barnet har ressourcer, der kan bygges på
  • Barnet skal ses, høres og mødes der,
  hvor det er og tages alvorligt

 Hverdagen

Hverdagen vil være præget af leg, læring og introduktion til skolelivet.
Der vil under hele forløbet være følgende læreplaner i spil:
1. Barnets alsidige personlige udvikling
2. Sociale kompetencer
3. Sprog
4. Krop og bevægelse
5. Natur og naturfænomener
6. Kulturelle udtryksformer og værdier
Vi betragter lille SFO som et væksthus, hvor læringen først og fremmest er baseret på sociale
relationer og kompetencer og at fremme skoleparatheden, så barnet føler sig rustet til at
møde de nye udfordringer i vished om, at den nye hverdag er overskuelig og overkommelig.

 Daglig rytme

Kl. 6:30 Lille SFO åbner
Kl. 6:30-8:00 Serveres der morgenmad
Kl. 8:30 Morgensamling
Kl. 9:00-11:00 Læringsmiljø
Kl. 11:00 Madpakker
Kl. 11:30 Planlagt sted, men fri leg
Kl. 13:15 Frugt
Kl. 13:45 følger vi store SFOs program