• Fri
    06
    Jun
    2018

    Møde med læringskonsulent ·

  • Se flere

Velkommen til Sankt Birgitta Skole

Sankt Birgitta Skole er en privat katolsk skole, der blev oprettet i 1916 af Sankt Joseph Søstrene. De kom til Maribo (efter anmodning) for at lede en Kommunikantanstalt, som skulle oprettes for de polske landarbejderes børn. Søstrene oprettede både børnehjem og skole for de katolske børn i området. Skolen bygger på følgende kerneværdier.

Engagement

Ansatte ved skolen er autentiske og ægte i deres adfærd og tilgang til skolen og dagligdagen. Skolen skaber sammenhængskraft for ansatte, elever og forældre. Vi gør, hvad vi siger. Engagement er den ild, der driver Sankt Birgitta Skole.

Fællesskab

Sankt Birgitta Skole er et fællesskab, byggende på et kristent katolsk fundament. Skolens historie og traditioner skaber spor for de relationer, som vi har i dag og opbygger for fremtiden. Ethvert menneske er grundlæggende godt og ubetinget afhængigt af tillidsfulde relationer til andre. På skolen skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet.

Ansvar

Skolens ansatte tager ansvar for elevernes skolegang og tilskynder til gensidig respekt mellem ansatte, elever og forældre. Skolen tager ansvar for, at dannelse og uddannelse til demokrati og ligeværd som en livsholdning er del af skolens hverdag.

Omsorg

Nærvær og værdsættelse af barnet, medarbejderen og forældrene er et af skolens kendetegn. Vi optræder lydhøre og loyale. Respekt og tolerance for andre mennesker og deres meninger og holdninger er gennemgående temaer i skolens daglige liv.

Ambition

Elever og medarbejdere mødes med ambitioner, både for den faglige uddannelse og med stor sans for den enkeltes dannelse og udvikling. Skolen har som mål at stå i samfundets tjeneste i forhold til at danne og uddanne fremtidens danskere. Eleverne skal blive dygtige!