Ordensregler

Slik og tyggegummi:
Slik og tyggegummi er ikke tilladt på skolen, med mindre der er tale om fødselsdage.
Boldspil:
I skolegården må kun benyttes en plastikbold. På multibanen afgør klasselæreren, hvilken bold, der må benyttes.
 
Rygning:
Skolens område er røgfrit.
Det er forbudt at forlade skolens område uden tilladelse.
Såfremt eleverne i 9. klasse har forældrenes tilladelse, må de forlade skolen i frikvartererne. Skolen kan med øjebliks varsel og på ubestemt tid inddrage tilladelsen, hvis eleven misbruger den.
Elever, der beskadiger eller ødelægger inventar, skolebøger m.v., skal straks anmelde det på kontoret og må regne med selv at skulle erstatte de ødelagte effekter.
Ved skoleårets begyndelse
minder vi om, at eleverne forventes at have et penalhus med blyanter og tegneredskaber til matematik, og i udskolingen ligeledes være i besiddelse af en retskrivningsordbog, Gyldendals røde ordbøger til engelsk og tysk samt en lommeregner.
Alle elever har en lektiebog, der føres hver dag.
 
Bind om bøgerne:
De almindelige skolebøger låner eleverne af skolen for et år ad gangen. Bøgerne skal holde i mange år og derfor indbindes solidt. Lær af din lærer, hvordan du forstærker hjørnerne.
Bøger skal indbindes straks efter udleveringen.
Sygdom:
Ved sygdom ud over 2 dage (0. – 3. klasse) bedes forældrene ringe til skolen, så vi kender årsagen til fraværet. Elever fra børnehaveklassen sygemeldes den første dag.
Fritagelse for undervisning:
Fravær op til én dag kan aftales med klasselæreren. Er der tale om mere end en dag, skal der ske henvendelse til skoleleder. Meddelelsesbogen benyttes, og grund til fritagelse bedes anført.