Ordensregler

Vis Hensyn – derudover gælder:

 

Elever, der beskadiger eller ødelægger inventar, skolebøger m.v., skal straks anmelde det på kontoret og må regne med selv at skulle erstatte de ødelagte effekter.

Eleven skal altid rydde op efter sig selv.

Mobiltelefon

Sankt Birgitta Skole er mobilfri i undervisningstiden. Mobiltelefonerne indsamles hver morgen og udleveres igen, når undervisningen er slut.

Al fotografering med mobiltelefon på skolens område er som udgangspunkt forbudt.

 

Slik og tyggegummi:

Slik og tyggegummi er ikke tilladt på skolen, medmindre der er tale om fødselsdage.

Sodavand og energidrik er ikke tilladt i skoletiden.

Boldspil:

I skolegården må kun benyttes en plastikbold. På multibanen afgør klasselæreren, hvilken bold, der må benyttes.

 Rygning:

Skolens område er røgfrit.

Udetilladelse 

Det er forbudt at forlade skolens område uden tilladelse.

Bind om bøgerne:

De almindelige skolebøger låner eleverne af skolen for et år ad gangen.

Bøger skal indbindes straks efter udleveringen.

Sygdom:

Ved sygdom ud over 2 dage (0. – 3. klasse) bedes forældrene skrive til klasselæreren, så vi kender årsagen til fraværet.

Fritagelse for undervisning:

Fravær op til én uge kan aftales med klasselæreren. Er der tale om mere end en uge, skal der ske henvendelse til skoleleder. Kontaktbogen i Intra benyttes, og grund til fritagelse bedes anført.

Påklædning:

Sankt Birgitta Skole er elevernes arbejdsplads, og derfor kan man naturligvis, som på enhver anden arbejdsplads, stille bestemte krav til påklædningen. Tøjet er et udtryk, for den indstilling man har til det sted, hvor man befinder sig. Det siger noget om, hvad man forventer, der skal foregå.

Skolen ønsker ikke et decideret reglement for elevernes påklædning, men vi forbeholder os ret til at påtale upassende påklædning.

Hovedbeklædning må ikke benyttes i undervisningen, ved morgensang og i kirken.