Skolepenge

Satser Skolepenge og sfo-betalinger 2021
1. barn 2. barn 3. barn 4. barn
Bhkl. Til 9. kl. 1.190,00 -170 -285 -kr 1.190
SFO
Fuldtidsplads 1.055,00
Deltid 875,00
Søskende fuldtid 915,00
Søskende deltid 760,00
Morgenpasning 470,00