Skolepenge

Satser Skolepenge og sfo-betalinger 2021  
1. barn 2. barn 3. barn 4. barn
Bhkl. Til 9. kl. 1.130,00 -170 -285 -kr 1.130
SFO          
Fuldtidsplads 1.055,00
Deltid 875,00
Søskende fuldtid 915,00
Søskende deltid 760,00
Morgenpasning 470,00
Friplads skole 1/1 610,00
Friplads skole 1/2 490,00
SFO friplads 1/1 400,00
SFO friplads 1/2 350,00