Ansøgning om optagelse

Ved henvendelse til skolen får I tilsendt et ansøgningsskema. Dette skema samt kopi af barnets sundhedskort skal medsendes ved indmeldelsen. Henvendelse kan ske ved tlf.: 54780268 eller ved E-mail: sctbirg@sanktbirgitta.dk

Ansøgningsskemaet kan også downloades her:

PDF

Skemaet kan sendes som sikker post: link

Optagelse sker ved personlig samtale med en fra skoleledelsen, hvor barnet også deltager. Endvidere bedes standpunktsmeddelelse og elevens bøger medbragt. Ved optagelse i skolen eller på venteliste betales et administrationsgebyr på 400 kr.

Vi beder om, at elever, der ønskes optaget i kommende børnehaveklasser, skrives op i god tid, da skolen ellers ikke kan garantere en plads.