Ansøgning om optagelse

Ved henvendelse til skolen får De tilsendt et ansøgningsskema. Dette skema samt elevens dåbs/navneattest og Cpr.nr.-bevis skal medsendes ved indmeldelsen. Henvendelse kan ske ved tlf.: 54780268 eller ved E-mail: sctbirg@sanktbirgitta.dk

Ansøgningsskemaet kan også downloades her:

PDF

Optagelse sker ved personlig samtale med skolelederen, hvor barnet også deltager. Endvidere bedes standpunktsmeddelelse og elevens bøger medbragt. I forbindelse med en sådan samtale, vil der ofte blive foretaget en mindre prøve af elevens faglige standpunkt.

Ved optagelse i skolen eller på venteliste betales et administrationsgebyr på 200 kr.

Vi beder om, at elever, der ønskes optaget i kommende børnehaveklasser, skrives op i god tid, da skolen ellers ikke kan garantere en plads.