Tilsyn

På forældrekredsmøde d. 27.08.2013 besluttede forældrekredsen efter indstilling fra bestyrelsen, at tilsynet fremover skal føres af skolen ved selvevaluering efter en evalueringsmodel godkendt af undervisningsministeriet.
Se under Selvevaluering