Tilsyn

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om undervisningen samlet set kan lede eleverne frem til de slutmål, skolen har opstillet for undervisningen. Tilsynet omfatter skolernes faglige resultater, undervisningens kvalitet og regeloverholdelse.

Skolens tilsynsførende er Ebbe Forsberg.

Tilsynsrapport skoleåret 2022/2023

Tilsynsrapport skoleåret 2023/2024