Karakterer

Skolerne har i medfør lov om gennemsigtighed og åbenhed pligt til atoffentliggøre bl.a. karaktergivningen på deres hjemmeside.

Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution, skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås.

Skolerne er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt institutionen. Undervisningsministeriet stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden og uddannelsesinstitutionerne om:

  • Elevers og studerendes fuldførelsestid
  • Fuldførelsesfrekvens
  • Frafald
  • Overgangsfrekvens til anden uddannelse
  • Overgangsfrekvens til beskæftigelse.

Her følger karaktergennemsnittet for Sankt Birgitta Skole.

På undervisningsministeriets hjemmeside kan man finde samtlige skoler iDanmark. (UVM)

Her kan skolens karakterer siden 2002 også læses.

Karakterer Folkeskolens Prøver, maj 2018:

Disciplin SPS Antal FP9 Antal
9. årgang
Dansk – Mundtlig 8,63 046 9,91 046
Dansk – Retskrivning 8,22 046 7,87 046
Dansk – Læsning 7,80 046 6,83 046
Dansk – Skr. fremstilling 7,48 046 7,46 046
Engelsk – Mundtlig 7,39 046 7,65 046
Engelsk – Skriftlig 7,54 046 6,68 022
Tysk – Mundtlig 7,75 024          
Tysk – Skriftlig 7,63 024          
Tysk som valgfag 8.-10. kl. – Mundtlig 6,32 022          
Tysk som valgfag 8.-10. kl. – Skriftlig 6,86 022          
Kristendomskundskab 7,46 024          
Historie 7,52 046          
Samfundsfag 7,74 046          
Samfundsfag – Mundtlig     7,96 024
Idræt 7,63 046          
Matematik – Mundtlig 7,74 046          
Matematik – Uden hjælpemidler (Færdighed) 7,76 046 7,76 046
Matematik – Med hjælpemidler (Problemløsning) 7,61 046 8,59 046
Fysik/kemi – Skriftlig     6,17 024
Fysik/kemi – Praktisk/mund. 8,09 046          
Geografi 8,43 046          
Geografi – Skriftlig     5,91 022
Biologi 8,11 046          
Obligatorisk projektopgave     8,61 046
F/K-BIO-GEO Fællesprøve – Praktisk/mund.     8,52 046

Karakterer Folkeskolens Prøver, maj 2017:

Disciplin SPS Antal FP9 Antal
9. årgang
Dansk – Mundtlig 7,04 047 7,66 047
Dansk – Retskrivning 7,60 047 7,81 047
Dansk – Læsning 7,49 047 6,98 047
Dansk – Skr. fremstilling 7,09 047 5,74 047
Engelsk – Mundtlig 6,79 047 7,91 047
Engelsk – Skriftlig 7,30 047
Tysk – Mundtlig 5,76 045
Tysk – Skriftlig 6,44 045
Kristendomskundskab 7,15 047
Kristendomskundskab – Mundtlig 7,54 024
Historie 6,66 047
Historie – Mundtlig 8,17 023
Samfundsfag 6,53 047
Idræt 6,77 047
Matematik – Mundtlig 6,98 047 8,22 023
Matematik – Uden hjælpemidler (Færdighed) 6,77 047 6,49 047
Matematik – Med hjælpemidler (Problemløsning) 6,55 047 6,38 047
Fysik/kemi – Skriftlig 7,04 024
Fysik/kemi – Praktisk/mund. 7,23 047
Geografi 7,43 047
Biologi 6,74 047
Madkundskab 9,00 007
Madkundskab – Praktisk/mund. 10,86 007
Obligatorisk projektopgave 7,89 046
F/K-BIO-GEO Fællesprøve – Praktisk/mund. 7,89 046

Karakterer Folkeskolens Prøver, maj 2016:

 

Disciplin SPS Antal FP9 Antal
9. Årgang
Dansk – Mundtlig 6,83 43 8,42 43
Dansk – Retskrivning 8,58 43 8,74 43
Dansk – Læsning 7,23 43 7,51 43
Dansk – Skr. Fremstilling 6,93 43 7,05 43
Engelsk – Mundtlig 7,51 43 8,14 43
Engelsk – Skriftlig 8,00 43
Tysk – Mundtlig 7,95 43
Tysk – Skriftlig 7,60 43
Kristendomskundskab 7,07 43
Kristendomskundskab – Mundtlig 8,23 22
Historie 8,53 43
Historie – Mundtlig 9,14 21
Samfundsfag 7,12 43
Idræt 7,53 43
Matematik – Mundtlig 8,12 43 7,48 43
Matematik – Uden (Færdigheder) 7,93 43 7,77 43
Matematik – Med hjælpemidler (Problemløsning) 8,23 43 8,40 43
Fysik/kemi 8,72 43 8,58 43
Geografi 9,40 43
Geografi – Skriftlig 7,68 22
Biologi 8,09 43
Obligatorisk projektopgave 7,30 43