Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

På Sankt Birgitta Skole følges Forenklede Fælles Mål i samtlige fag.

Der udarbejdes årsplaner til alle fag med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål, disse distribueres til forældrene via skoleintra. Der har hidtil ikke været benyttet en skabelon for årsplanerne, så disse har meget forskellige udtryk.

De enkelte trinmål bruges som udgangspunkt for karaktergivning, og kan derfor bruges som kontrol af målopfyldelsen.

Det er skolens opfattelse, at den lever op til målene i de enkelt fag.

 

Handleplan:

Skolen har i skoleåret 2015-2016 påbegyndt et internt efteruddannelsesforløb med fokus på målstyret undervisning (Systemisk Consult) med henblik på tydeliggørelse af hvilke mål, der arbejdes hen imod.

I skoleåret 2016-2017 påbegyndes et arbejde med større systematisering af årsplanerne med henblik på større sikring af målopfyldelse og vidensdeling blandt personalet.