Tilsynsrapporter Rapporter frem til 2012

Tilsynsrapport Sankt Birgitta skole 2011/12.
 
Jeg har foretaget tilsyn på Sankt Birgitta skole i uge 10 /6/3 – 9/3) 2012.
Jeg har overværet undervisningen i flg. klasser:
Dansk: 1.y (zebra) – 3.x (blæksprutte) – 4.y (pelikan) – 5.x (blåhval) – 7.x (elefant) – 8. x (bjørn) – 9.y (viol).
Matematik: 1.x (tukan) – 2.x (isbjørn) – 2.y (papegøje) – 6.x (lemur).
Engelsk: 3.y (søløve) – 4.x (krokodille) – 5.y (bogfinke) – 6.y (tiger) –
7.y (kænguru) – 8.y (giraf) – 9.x (koala).
Jeg har i min planlægning koncentreret mig om de 3 hovedfag og har samtidig i størst mulig udstrækning forsøgt at tage højde for tidligere tilsynsbesøg med hensyn til fag, klasse og lærer.
Alle klasser blev besøgt, men 4.x (krokodille) havde vikar den pågældende dag pga.
af lærers fravær.
Ud fra en helhedsbetragtning vil jeg konkludere, at elevernes standpunkt i fagene dansk, matematik og engelsk er tilfredsstillende.
Der blev arbejdet godt og koncentreret, eleverne viste interesse og engagement for skolearbejdet og virkede forberedte til timerne.
Undervisningen blev gennemført som både traditionel klasseundervisning samt som gruppe- og enkeltmandsundervisning. Der blev i vid udstrækning brugt tekniske hjælpemidler samt andre former for undervisningsmateriale.
Overhøring og gennemgang/kontrol af hjemmearbejde forløb upåklageligt.
Under det selvstændige arbejde, der foregik enten i grupper eller som selvstændigt arbejde, var der arbejdsro og den almindelige uro, som naturligt finder sted.
De  krav, der almindeligvis stilles i Folkeskolen til undervisningstilbuddet, kan Sankt  Birgitta skole efter min bedste overbevisning fint leve op til.
Efter den enkelte lektion har jeg haft en uformel dialog med den pågældende lærer, hvor vi talte om timens indhold og forløb.
Ved tilsynets afslutning har jeg haft en samtale med skolens ledelse, hvor ugens forløb er blevet gennemdrøftet.
Min endelige konklusion er, at Sankt Birgitta skole fuldt ud opfylder de mål, der gælder for Folkeskolen. Der blev udvist en god omgangstone både blandt elever og lærere, og jeg oplevede en gensidig respekt for hinanden.
Det var som tidligere en behagelig uge med mange positive indtryk.
Holeby, den 9. april 2012.
Kai S. Jørgensen
Tilsynsførende
Tilsynsrapport Sankt Birgitta skole 2010/2011.

 

Undertegnede har foretaget tilsyn på Sankt Birgitta skole i uge 12 (21/3 – 25/3.
Jeg har overværet undervisningen i flg. klasser:
Dansk: 1.x (Isbjørn) – 2.x (Blæksprutte) – 4.y (Bogfinke) – 6.x (Elefant) – 8.y (Viol)
Engelsk: 3.x (Krokodille) – 3.y (Pelikan) – 5.y (Tiger) – 7.y (Giraf)
Regning/matematik:2.y (Søløve) – 7.x (Bjørn)
Tysk: 6.y (Kænguru) – 8.x (Koala) – 9.y (Kaskelot)
Natur/teknik: 4.x (Blåhval)
Samfundsfag: 9.x (Nattergal)
Jeg har i min planlægning lagt vægt på at aflægge et tilsyn i hver klasse, samtidig med at jeg har forsøgt at tage hensyn til tidligere års tilsyn.
Jeg har overværet undervisningen hos både ”nye” og ”gamle elever”.
På grund af læreres fravær kom jeg ikke til – af skemamæssige årsager – at overvære undervisningen i 1.y dansk (Papegøje) og 5.x engelsk (Lemur).
Efter at have været på skolen hele ugen må jeg konkludere, at elevernes standpunkt i samtlige de fag jeg overværede er tilfredsstillende.
Der blev fra både elever og lærere udvist interesse og lyst til skolearbejdet, og alle virkede velforberedt til timerne.
Undervisning, overhøring og arbejdsindsats i timerne fungerede fint. Der var arbejdsro og almindelig uro i forbindelse med elevernes selvstændige arbejde.
De krav, der almindeligvis stilles i Folkeskolen til undervisningstilbuddet, kan Sankt Birgitta skole fint leve op til.
Efter den enkelte lektion, har jeg gennemført en uformel dialog med læreren, hvor vi har talt om timens indhold samt øvrige forløb. Afslutningsvis har jeg haft en samtale med skolelederen, hvor ugens forløb er blevet gennemdrøftet.
Min konklusion er, at Sankt Birgitta skole fuldt ud lever op til de mål, der gælder for Folkeskolen. Der blev udvist en god omgangstone både blandt elever og lærere, og en gensidig respekt for hinanden var tydelig at iagttage.
Det var som altid en behagelig uge med mange positive indtryk.
Tilsynsførende
Holeby, den 20. marts 2010.
Tilsynsrapport Sankt Birgitta skole

 

Skoleåret 2009 – 2010.
Undertegnede har foretaget tilsyn på Sankt Birgitta skole
i uge 9-10 2010 (5. – 11. marts).

 

Jeg har overværet undervisningen i følgende klasser:
Dansk:1.y (Søløve/NN) – 3.x (Blåhval/BR) – 4.y (Tiger/AM) –
6.x (Bjørn/BG) – 7.x (Koala/AJ) – 8.y (Kaskelot/JM).
Matematik:2.x (Krokodille/TR) – 4.x (Lemur/HK) – 4.y (Tiger/PS)
5.x (Elefant/KJ) – 7.y (Viol/KD) – 8.x (Nattergal/PJ).
Engelsk:5.y (Kænguru/MH) – 8.x (Nattergal/AK) – 9.x (Sæl/KA).
Tysk:6.x (Bjørn/DB) – 7.y (Viol/TR).
Som det kan aflæses i planen, har jeg overværet undervisningen i de fleste klasser. Jeg har lagt vægt på de 3 hovedfag (dansk, regning/matematik og engelsk), og har herudover deltaget i 2 tysktimer.
Jeg har gennemset mine skemaer fra tidligere år og herefter planlagt besøg hos lærere, således at jeg har været både hos ”nye” og ”gamle” lærere.
Jeg har konstateret, at elevernes standpunkt på de enkelte klassetrin og fag er i overensstemmelse med tilsvarende elevers standpunkt i folkeskolen
Alle – både elever og lærere – viste engagement og lyst til skolearbejdet og mødte velforberedt til timerne.
Der blev, hvor det faldt naturligt brugt hjælpemidler af forskellig karakter. (F.eks. video, bærbar computer, interaktiv tavle, kopiark m.m.)
Gennemgang af nye lektier, overhøring og fremlæggelse af opgaveløsning foregik i den ro, man kan forvente. Almindelig uro (arbejdsuro) forekom kun i forbindelse med selvstændigt- og gruppearbejde.
Min helhedsvurdering for samtlige fag vil være, at undervisningstilbuddet på Sankt Birgitta skole kan stå mål med de krav, der almindeligvis kræves i Folkeskolen.
Efter den enkelte undervisningstime tog jeg en samtale med den pågældende lærer, hvor vi drøftede timens forløb.
Ved tilsynets afslutning havde jeg en samtale med skolens ledelse, hvor ugens forløb blev drøftet.
Sankt Birgitta skole lever fuldt op til de mål/krav, der stilles i Folkeskolen.
Der er en behagelig atmosfære både blandt elever og lærere, det føles som om, man kommer hinanden ved.
Der er en naturlig respekt for hinanden, og man forstår at lytte.
Jeg har igen fået et positivt indtryk af undervisningen og livet på skolen.
Kai S. Jørgensen
Tilsynsførende
Holeby, den 8. marts 2009.
Tilsynsrapport Sankt Birgitta skole 2008/2009.
Undertegnede har foretaget tilsyn på skolen i uge 8. (17/2 – 20/2 2009).
Jeg har overværet undervisningen i flg. klasser:
Dansk: 1.x (krokodille) – 2.y (bogfinke) – 3.x (lemur) –
4.y (kænguru) – 5.y (giraf) – 6.x (koala) – 6.y (viol) –
7.x (nattergal) – 8.x (sæl).
Regning/matematik: 1.y (pelikan) – 2.x (blåhval) – 5.x (bjørn).
Engelsk: 3.y (tiger) – 6.y (viol) – 7.y (kaskelot).
Tysk: 8.x (sæl).
Samfundsfag: 9.x (solsikke).
Som det kan ses på planen, har jeg i år koncentreret mig om de 3 hovedfag: dansk, Regning/matematik og engelsk. Man vil ligeledes kunne aflæse, at jeg ikke har gennemført tilsyn i 4.x (elefant) af skemamæssige årsager. Jeg har i min planlægning af tilsynet forsøgt at overvære undervisningen hos både ”nye” og ”gamle” lærere.
Jeg vil konkludere, at elevernes standpunkt ikke alene i fagene dansk, regning/ matematik og engelsk er tilfredsstillende, men ligeledes gælder de øvrige fag.
Både lærere og elever viste interesse og engagement for skolearbejdet og virkede forberedte til timerne i samtlige fag
 Der var arbejdsro i timerne ved gennemgang og overhøring, mens der var den almindelige uro i forbindelse med selvstændigt arbejde.
Undervisningstilbuddet kunne ud fra en helhedsvurdering stå mål med de krav, der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Denne vurdering gælder for alle fag.
Som tidligere har jeg haft en kort samtale med den enkelte lærer efter besøget i klassen, hvor vi drøftede timens indhold. Som afslutning på mit tilsyn havde jeg en samtale med skolens ledelse, hvor ugens forløb blev gennemdrøftet.
Min konklusion er, at Sankt Birgitta skole fuldt ud lever op til de mål, der gælder
for Folkeskolen. Ånden på skolen virker positiv både blandt medarbejdere indbyrdes og blandt eleverne. Der blev udvist en god omgangstone hos både elever og lærere, og en gensidig respekt for hinanden var tydelig at iagttage. Det var ligeledes rart at se, hvorledes elever og lærere fungerede sammen.
Det var en behagelig uge med mange positive indtryk.
Venlig hilsen
Kai S. Jørgensen
Tilsynsførende
Holeby, den 11. oktober 2007.
Tilsynsrapport efterår 200
Undertegnede har foretaget tilsyn på skolen i uge 39. (24/9 – 28/9).
Jeg har overværet undervisningen i flg. klasser:
Dansk: 1.x (blåhval) – 2.x (lemur) – 3.x (elefant) – 6.x (nattergal) – 8.x (solsikke).
Regning/matematik: 4.y (giraf) – 9.x (pingvin).
Engelsk: 4.x (bjørn) – 5.y (viol) – 8.x (solsikke).
Tysk: 6.y (kaskelot).
Fysik: 7.x (sæl).
Biologi: 9.x (pingvin).
Valghold 6.xy håndarbejde – fysik (el) – maskinskrivning.
Jeg har i min planlægning af tilsynet forsøgt at overvære undervisningen i så mange klasser som muligt, samt skabe mulighed for at være hos både ”nye” og ”gamle” lærere. Samtidig har jeg ønsket at se det nye fysiklokale i funktion.
Set ud fra hvad jeg har oplevet under mit tilsyn, vil jeg konkludere, at elevernes standpunkt i fagene dansk, regning/matematik og engelsk er tilfredsstillende.
Eleverne viste interesse og engagement for skolearbejdet, og de virkede forberedte til timerne – ikke alene i de 3 hovedfag – men i samtlige fag, som jeg nåede at overvære.
Der var arbejdsro i timerne ved gennemgang og overhøring, mens der var den almindelige uro, hvor det faldt naturligt.
Undervisningstilbuddet kunne ud fra en helhedsvurdering stå mål med de krav, der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Denne vurdering gælder for samtlige fag.
Som tidligere har jeg haft en kort samtale med den enkelte lærer efter besøget i klassen, hvor vi drøftede timens indhold. Som afslutning på mit tilsyn havde jeg en samtale med skolens ledelse, hvor ugens forløb blev gennemdrøftet.
Min konklusion er, at Sankt Birgitta skole fuldt ud lever op til de mål, der gælder
for Folkeskolen. Det var ligeledes rart at se, hvorledes elever og lærere fungerede sammen. Der blev udvist en venlig omgangstone samt en gensidig respekt for hinanden.
Det var en behagelig uge med mange nye indtryk
Venlig hilsen
Kai S. Jørgensen
Tilsynsførende
Tilsynsrapport efterår2006
Holeby, den 30. oktober 2006.
Undertegnede har været på tilsyn på skolen i uge 43 (mandag – torsdag).
Jeg har overværet undervisningen i flg. fag:
Dansk: 1.y (tiger) – 5.x (nattergal) – 6.x (sæl) – 8.x (pingvin).
Regning/Matematik: 1.y (tiger) – 2.x (elefant) – 3.x (bjørn) – 4.y (viol).
Engelsk: 4.y (viol) – 8.x (pingvin).
Tysk: 7.x (solsikke).
Billedkunst: 3.y (giraf).
Sløjd: 5.x (nattergal).
Natur/teknik: 4.x (koala).
Fysik: 7.x (solsikke).
Historie: 7.x (solsikke).
Jeg har i min planlægning af tilsynet forsøgt at overvære undervisningen i andre klasser end sidste år, samt både aflægge besøg i klasser med nyansatte og ”gamle” lærere. Dette er dog ikke lykkedes i fuldt omfang.
Ud fra en helhedsbetragtning vil jeg konkludere, at elevernes standpunkt i fagene dansk, regning/matematik og engelsk er tilfredsstillende.
Der blev arbejdet godt og koncentreret – ikke blot i de 3 ovennævnte fag – men i hele den fagrække, jeg nåede at aflægge et tilsyn.
Eleverne deltog aktivt i undervisningen og syntes at have styr på deres lektier via lektiebøger.
Der var arbejdsro i timerne og den naturlige uro, hvor det faldt naturligt.
Undervisningstilbuddet udenfor de 3 hovedfag kunne også ud fra en helhedsvur-dering stå mål med de krav, der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Efter hvert besøg har jeg gennemført en kort samtale med den enkelte lærer, hvor vi drøftede timens forløb. Ved afslutningen på tilsynet havde jeg en samtale med den samlede skoleledelse.
Min konklusion er, at Sankt Birgitta skole fuldt ud lever op til de mål, der er sat for Folkeskolen, og at elever og lærere syntes at fungere godt sammen i en behagelig omgangstone med synlig respekt for hinanden.
Det har været en rar fornemmelse at være tilsynsførende på skolen.
Venlig hilsen
 Kai S. Jørgensen
Tilsynsførende
Tilsynsrapport efterår2005
Holeby, den 1. november 2005.
Tilsynsrapport vedr. Skt. Birgitta Skole efterår 2005.
Jeg har i uge 43 overværet undervisningen i adskillige klasser efter aftale med skoleleder Ove Nielsen.
Jeg har været i flg. klasser:
1. kænguru i dansk, 2. bjørn i dansk, 3. koala i engelsk, 4. kaskelot i matematik,
4. kaskelot/nattergal i musik, 5. sæl i natur/teknik, 6. solsikke i dansk, 7. pingvin i tysk og matematik, 8. anemone i dansk samt 9. solsort i dansk.
Det har været helt bevidst, at jeg har prioriteret de yngste årgange, samt det at jeg fik mulighed for at overvære undervisningen i andre fag end dansk, matematik og engelsk.
Generelt må jeg konstatere, at der blev arbejdet godt og koncentreret. Det var udpræget klasseundervisning, der blev benyttet, men bemærkede at i en enkelt klasse havde eleverne svært ved at bevare koncentrationen og følge lærerens anvisninger.
Der blev stillet krav til eleverne både med hensyn til lektier og aktiv deltagelse i undervisningen, hvilket krævede arbejdsro – og det var der.
Jeg har efterfølgende haft en samtale med den enkelte lærer, ligesom jeg havde en samtale med skolens ledelse ved tilsynets afslutning.
De fysiske rammer er ikke optimale. Nogen spildtid forekommer ved at skulle gå fra lokale til lokale. Nogle af klasselokalerne virker også små i forhold til elevtallet og kan virke hæmmende på den undervisningsform, man ønsker at benytte, men hverken elever eller lærere syntes at lade sig mærke af dette.
Jeg vil konkludere – trods det korte, noget overfladiske tilsyn – at Sankt Birgitta Skole lever op til de mål, der er sat for Folkeskolen, og at både elever og lærere syntes at fungere godt sammen i en behagelig og tillidsfuld omgangstone.
Venlig hilsen
Kai S. Jørgensen
Tilsynsførende
Tilsynsrapport efterår 2004.
Jeg har d. 7/10 2004 besøgt Sankt Birgitta Skole og overværet undervisningen i 3klasser efter aftale med Ove Nielsen. Jeg besøgte 5. solsikke i dansk, 8.solsort i engelsk og 6. pingvin i matematik.
Ide to afklasserne blev der arbejdetgodt og koncentreret. Det var tydeligt at eleverne var koncentrerede og gerneville deltage og lærerne fremtrådte både venligt og myndigt. Der blev bådestillet faglige krav og krævet arbejdsro. I den tredje klasse betød planlægningenaf motionsdagen den følgende dag, at der stort set ikke blev undervist imatematik. Det betød, at eleverne arbejdede videre med deres opgaver og kunnespørge læreren, hvis de havde behov. Det medførte, at enkelte af elevernehavde sværere ved at bevare koncentrationen.
Dervar 22-23 elever tilstede i alle klasserne og kun en enkelt elev fraværende. Ide små lokaler betød det, at det var vanskeligt for lærerne at nå rundt tilalle elever, for at hjælpe den enkelte – men lærerne gjorde deres bedste.
Igeni år fik jeg et indtryk af den sædvanlige åbne og tillidsfulde atmosfære jegoplevede og af krav om faglighed og arbejdsro. Det er mit indtryk, at SanktBirgitta Skole udgør et velfungerende og behageligt arbejdssted for elever og lærere.
Jeg kan således konkludere, at Sankt Birgitta Skole, efter min opfattelse, bestemtleverer en undervisning, der står mål med folkeskolens.
Med venlig hilsen
Henning Aggerholm
Tilsynsførende
Tilsynsrapport efterår2003
Jeghar d. 23/10 2003 besøgt Sankt Birgitta Skole og overværet undervisningen i 3 klasser efter aftale med
Ove Nielsen. Jeg besøgte 2. kaskelot i dansk, 6. anemone i matematik. Pågrund af opstået sygdom besøgte jeg 3. sæl i engelsk istedet for 8. delfin i engelsk.
Ialle klasser blev der arbejdet godt og koncentreret. Eleverne såud til atbefinde sig godt og have lyst til at deltage og lærerne fremtrådte bådevenligt og myndigt. Der blev både stillet faglige krav og krævet arbejdsro.
Dervar 22-23 elever i alle klasserne og kun en enkelt elev fraværende. I de smålokaler betød det, at detvar vanskeligt for eleverne at komme rundt, når de skullehente materialer eller skrive påtavlen. Køleskabet fylder meget og tavlerne er såsmå,at kun en elev kan skrive ad gangen.
Hvispladsmanglen går lidt ud over tempoet i timerne, såopvejes det i høj grad den åbne og tillidsfulde atmosfære jeg oplevedeog af krav om faglighed og arbejdsro. Det er mit indtryk,at Sankt Birgitta Skole udgør et velfungerende og behageligt arbejdssted for elever oglærere.
Jegkan således konkludere, at Sankt Birgitta Skole, efter minopfattelse, bestemt leverer en undervisning, der står målmed folkeskolens.
Med venlig hilsen
Henning Aggerholm
tilsynsførende
Tilsynsrapport efterår 2002
Jeghar 1/11 2002 besøgt skolen og overværet undervisningen i 3 klasser efteraftale med
OveNielsen. Jeg valgte at besøge 1.y. (kaskelot) i matematik, 8.y. i dansk og 8x iengelsk og jeg deltog i morgensang forud for timerne.
Ialle klasser blev der arbejdet godt og koncentreret. I de store klasser var allemed i timen og bidrog mundtligt, enten frivilligt eller ved at svare på lærernesspørgsmål. I 1. klassen var mange ”ved tavlen” eller ”blev hørt” og iresten af timen var læreren flere gange rundt hos hver enkelt.
Denarbejdsglæde jeg iagttog, skal også ses på baggrund af en åben ogtillidsfuld atmosfære, hvor det virker naturligt, at der stilles krav tileleverne.
Mitgenerelle indtryk fra skolen er et velfungerende og behageligt arbejdsklima forelever og lærere. Jeg kan således konkludere, at Sankt Birgitta Skole, eftermin opfattelse, bestemt leverer en undervisning, der står mål med folkeskolens.
Medvenlig hilsen
HenningAggerholm
tilsynsførende
Tilsynsrapport efterår 2001
Jeghar 9/10 og 11/10 besøgt skolen og overværet undervisningen i 3 klasser efteraftale med Ove Nielsen. Jeg valgte at besøge 1. klasse i matematik, 2. klasse idansk og 9. klasse i engelsk.
De2 små klasser sprudlede af lyst til at arbejde. Undervisningen fangede dem og lærerneformåede at nå rundt til alle – så der også var gode oplevelser til dem,der havde sværest ved det.
I9. klasse var det faglige niveau meget højt. Al undervisning foregik påengelsk og ingen ord blev forklaret på tavlen. En del af eleverne var megetdygtige og de fleste af eleverne svarede på spørgsmål og supplerede hinandenssynspunkter. For 6 elever, der ikke sagde noget i timen, er det svært atvurdere udbyttet.
Mit generelle indtryk fra skolen er et velfungerende og behageligt arbejdsklima forelever og lærere.
Medvenlig hilsen
HenningAggerholm
tilsynsførende
Tilsynsrapport efterår 2000
Jeg har i dag besøgt skolen og overværetundervisningen i 3 klasser.
Jeg besøgte 4., 5. og 6. klasse i henholdsvismatematik, dansk og engelsk (sidste år var det 6., 7. og 8. klasse).
I alle 3 tilfælde var der tale om god ogveltilrettelagt undervisning af interesserede elever.
Lærere havde en god elevkontakt til både svageog meget dygtige elever og undervisningen var en god blanding af disciplin,venlig imødekommenhed og glimt i øjet.
Stemningen på skolen:
Elever og lærere har god kontakt, straks demødes i skolegården. Ingen fik lov til at trække frikvarteret og elevernevirkede trygge og glade.
På lærerværelset fornemmede jeg en godstemning, både indbyrdes og i forhold til ledelse.
Konklusion:
Solid god undervisning med godt fagligt niveau ogpræcise krav i en velfungerende og imødekommende atmosfære.
Med venlig hilsen
Henning Aggerholm
Tilsynsførende