Selvevaluering

På forældrekredsmøde d. 27.08.2013 besluttede forældrekredsen efter indstilling fra bestyrelsen, at tilsynet fremover skal føres af skolen ved selvevaluering efter en evalueringsmodel godkendt af undervisningsministeriet.
Danmarks Privatskoleforenings selvevalueringsmodel er godkendt af Ministeriet for børn og undervisning, og omhandler følgende punkter:
Kapitel 1: Skolens profil
Kapitel 2: Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisning
Kapitel 3: Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse
Kapitel 4: Elevens alsidige udvikling
Kapitel 5: Frihed og folkestyre
Kapitel 6: Specialundervisning
Kapitel 7: Dansk som andetsprog
Kapitel 8: Elevens videre forløb i uddannelsesforløbet
Kapitel 9: Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetssikring af undervisningen
Kapitel 10: Samlet vurdering og handleplan