Selvevaluering

På forældrekredsmøde d. 27.08.2013 besluttede forældrekredsen efter indstilling fra bestyrelsen, at tilsynet fremover skal føres af skolen ved selvevaluering efter en evalueringsmodel godkendt af undervisningsministeriet.

 

 Danmarks Privatskoleforenings selvevalueringsmodel er godkendt af Ministeriet for børn og undervisning, og omhandler følgende punkter:

 

 Kapitel 1: Skolens profil

 

 Kapitel 2: Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisning

 

 Kapitel 3: Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

 

 Kapitel 4: Elevens alsidige udvikling

 

 Kapitel 5: Frihed og folkestyre

 

 Kapitel 6: Specialundervisning

 

 Kapitel 7: Dansk som andetsprog

 

 Kapitel 8: Elevens videre forløb i uddannelsesforløbet

 

  Kapitel 9: Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetssikring af undervisningen

 

Kapitel 10: Samlet vurdering og handleplan