Selvevaluering

På forældrekredsmøde d. 27.08.2013 besluttede forældrekredsen efter indstilling fra bestyrelsen, at tilsynet fremover skal føres af skolen ved selvevaluering efter en evalueringsmodel godkendt af undervisningsministeriet.

 

Danmarks Privatskoleforenings selvevalueringsmodel er godkendt af Ministeriet for børn og undervisning, og omhandler følgende punkter:

 

Kapitel 1: Skolens profil

 

Kapitel 2: Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisning

 

Kapitel 3: Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

 

Kapitel 4: Elevens alsidige udvikling

 

Kapitel 5: Frihed og folkestyre

 

Kapitel 6: Specialundervisning

 

Kapitel 7: Dansk som andetsprog

 

Kapitel 8: Elevens videre forløb i uddannelsesforløbet

 

Kapitel 9: Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetssikring af undervisningen