Klasseskemaer

Nedenfor finder du skoleskemaer for Sankt Birgittas elever.

Periode: Foråret 2018

 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 KIN BHK JD DAN
KIN BHK
KIN BHK KIN IDR SAL KIN SVØ
2: 08:45 ‒ 09:30 KIN BHK
SL MAT
JD DAN
KIN BHK
KIN BHK KIN IDR SAL KIN SVØ
3: 10:00 ‒ 10:45 KIN BHK KIN BHK KIN BHK JD DAN
KIN BHK
AH BHK
JD DAN
KIN BHK
4: 10:45 ‒ 11:30 KIN BHK KIN BHK
SL MAT
KIN BHK JD DAN
KIN BHK
AH BHK
JD DAN
KIN BHK
5: 12:10 ‒ 12:55 KIN BIBL KIN BHK KIN BHK KIN BHK KIN TRIV
6: 12:55 ‒ 13:40   KIN BHK KIN BHK    
Periode: Foråret 2018
 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 BJ BHK BJ BHK
JT DAN
BJ SVØ BJ IDR BJ BHK
2: 08:45 ‒ 09:30 BJ BHK
KH MAT
BJ BHK
JT DAN
BJ SVØ BJ IDR BJ BHK
3: 10:00 ‒ 10:45 BJ BHK BJ BHK BJ BHK AH BHK
BJ BHK
JT DAN
BJ BHK
JT DAN
4: 10:45 ‒ 11:30 BJ BHK BJ BHK
KH MAT
BJ BHK AH BHK
BJ BHK
JT DAN
BJ BHK
JT DAN
5: 12:10 ‒ 12:55 BJ BIBL BJ BHK BJ BHK BJ BHK BJ TRIV
6: 12:55 ‒ 13:40   BJ BHK BJ BHK    
Periode: Foråret 2018
 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 CC STØT
NN MAT
DC MUS MUS KEL IDR SAL
KP IDR SAL
MR DAN AH LÆS
MR DAN
2: 08:45 ‒ 09:30 CC STØT
NN MAT
MR DA KEL IDR SAL
KP IDR SAL
MR DAN MR DAN
3: 10:00 ‒ 10:45 DK REL NN MAT MR DAN DK REL KP BIL BIL
NN BIL BIL
4: 10:45 ‒ 11:30 DC MUS MUS MR TRIV
NN TRIV
MR DAN NN MAT KP BIL BIL
NN BIL BIL
5: 12:10 ‒ 12:55 JD ENG AH LÆS
MR DAN
MR DA AH LÆS
MR LÆS
KP N/T N/T
6: 12:55 ‒ 13:40   MR DAN   JD ENG  
Periode: Foråret 2018
 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 CC STØT
HK MAT
KP BIL BIL
NN BIL BIL
JD ENG JD ENG JT LÆS
MH DAN
2: 08:45 ‒ 09:30 CC STØT
HK MAT
KP BIL BIL
NN BIL BIL
HK MAT HK N/T N/T MH DAN
3: 10:00 ‒ 10:45 MH DAN DC MUS MUS KEL IDR SAL
KP IDR SAL
MH DAN HK MAT
4: 10:45 ‒ 11:30 MH DAN HK TRIV
MH TRIV
KEL IDR SAL
KP IDR SAL
MH DAN DC MUS MUS
5: 12:10 ‒ 12:55 DK REL JT LÆS
MH DAN
MH DAN JT LÆS
MH LÆS
DK REL
6: 12:55 ‒ 13:40   MH DAN MH DAN    
Periode: Foråret 2018
 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 TR MAT TR MAT AE ENG NN DAN NN DAN
2: 08:45 ‒ 09:30 TR MAT SL STØT
TR MAT
AE MUS MUS NN DAN AH LÆS
JD LÆS
NN DAN
3: 10:00 ‒ 10:45 AH LÆS
JD LÆS
NN DAN
HF REL SL STØT
TR MAT
KP BIL BIL DK IDR SAL
KEL IDR SAL
4: 10:45 ‒ 11:30 NN DAN HF REL NN DAN KP BIL BIL DK IDR SAL
KEL IDR SAL
5: 12:10 ‒ 12:55 AE MUS MUS NN DAN NN DAN KP N/T N/T NN TRIV
TR TRIV
6: 12:55 ‒ 13:40   NN DAN   KP N/T N/T  
Periode: Foråret 2018
 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 BL BIL BIL HK MAT SC DAN HK N/T N/T SC DAN
2: 08:45 ‒ 09:30 BL BIL BIL HK MAT
SL STØT
SC DAN SC DAN AH LÆS
JD LÆS
SC DAN
3: 10:00 ‒ 10:45 AH LÆS
JD LÆS
SC DAN
SC DAN HK MAT
SL STØT
SC DAN HF REL
4: 10:45 ‒ 11:30 SC DAN SC DAN HK N/T N/T HK MAT HF REL
5: 12:10 ‒ 12:55 HK MAT BG MUS MUS JD ENG DK IDR SAL
KEL IDR SAL
HK TRIV
SC TRIV
6: 12:55 ‒ 13:40     BG MUS MUS DK IDR SAL
KEL IDR SAL
 
Periode: Foråret 2018
 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 MH DAN BO REL BL BIL BIL MH DAN BL ENG
2: 08:45 ‒ 09:30 MH DAN BL ENG BL BIL BIL MH DAN KP HIS
3: 10:00 ‒ 10:45 CL IDR SAL
SL IDR SAL
BG LÆS
DK LÆS
MH DAN
MH DAN SL N/T N/T MH DAN
4: 10:45 ‒ 11:30 CL IDR SAL
SL IDR SAL
BG MUS MUS BG LÆS
DK LÆS
MH DAN
SL N/T N/T MH DAN
5: 12:10 ‒ 12:55 SL MAT SL MAT LH STØT
SL MAT
BO REL MH TRIV
6: 12:55 ‒ 13:40   SL MAT LH STØT
SL MAT
BG MUS MUS  
7: 13:50 ‒ 14:35 CAFÉ CAFÉ KOR CAFÉ  
Periode: Foråret 2018
 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 JD DAN CL IDR SAL
DK IDR SAL
SL N/T N/T BL BIL BIL JD DAN
2: 08:45 ‒ 09:30 JD DAN CL IDR SAL
DK IDR SAL
SL N/T N/T BL BIL BIL AE MUS MUS
3: 10:00 ‒ 10:45 BO MAT BG LÆS
DK LÆS
JD LÆS
JD DAN BO MAT BO MAT
4: 10:45 ‒ 11:30 BO REL JD ENG BG LÆS
DK LÆS
JD DAN
AE MUS MUS BO REL
5: 12:10 ‒ 12:55 BO HIS JD DAN BO MAT
LH STØT
JD DAN JD TRIV
6: 12:55 ‒ 13:40 JD ENG JD DAN BO MAT
LH STØT
   
7: 13:50 ‒ 14:35 CAFÉ CAFÉ KOR CAFÉ  
Periode: Foråret 2018
 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 KH DA1
KP DES HÅ
KH TRIV AM SVØ SVØ
TR SVØ SVØ
JT TYS HK N/T N/T
2: 08:45 ‒ 09:30 KP DES HÅ
SC MA1
KH REL AM SVØ SVØ
TR SVØ SVØ
BG MUS MUS HK N/T N/T
3: 10:00 ‒ 10:45 JT TYS KH DAN KH REL KH DAN AE ENG
4: 10:45 ‒ 11:30 JD LÆS
JT LÆS
KH LÆS
AE ENG JT LÆS
KH LÆS
KH DAN AE ENG
5: 12:10 ‒ 12:55 AJ HIS KP DES HÅ
SC MA2
SC MAT SC MAT BG MUS MUS
6: 12:55 ‒ 13:40 AJ HIS KH DA2
KP DES HÅ
KH DAN SC MAT SC MAT
7: 13:50 ‒ 14:35 CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ  
Periode: Foråret 2018
 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 LS ENG BL TRIV BO MAT BO REL AM SVØ SVØ
TR SVØ SVØ
2: 08:45 ‒ 09:30 LS ENG BG TYS BO MAT BO REL AM SVØ SVØ
TR SVØ SVØ
3: 10:00 ‒ 10:45 BL DAN BL DA1
KP DES HÅ
BL DAN BG TYS BL DAN
4: 10:45 ‒ 11:30 BL LÆS
JD LÆS
JT LÆS
BO MA1
KP DES HÅ
BL DAN BO MAT BL HIS
5: 12:10 ‒ 12:55 KP N/T N/T BO MAT BL HIS AE MUS MUS BO MA2
KH DES HÅ
6: 12:55 ‒ 13:40 KP N/T N/T AE MUS MUS BL LÆS
JD LÆS
LS ENG BL DA2
KH DES HÅ
7: 13:50 ‒ 14:35 CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ  
Periode: Foråret 2018
 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 AJ HIS AH TRIV HF ENG KH DS1 HÅ
SH SL2 SLØJD
KH DS2 HÅ
SH SL1 SLØJD
2: 08:45 ‒ 09:30 AJ HIS HF ENG HF ENG KH DS1 HÅ
SH SL2 SLØJD
KH DS2 HÅ
SH SL1 SLØJD
3: 10:00 ‒ 10:45 LH MAT LH N/T N/T LH MAT LH MAT AM REL
4: 10:45 ‒ 11:30 TR TYS LH N/T N/T LH MAT LH MAT AM REL
5: 12:10 ‒ 12:55 AH DAN TR TYS AH DAN HF ENG AH DAN
BL LÆS
6: 12:55 ‒ 13:40 AH DAN AH DAN AH DAN AH DAN
BL LÆS
KP IDR HAL
SL IDR HAL
TR IDR HAL
7: 13:50 ‒ 14:35 CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ KP IDR HAL
SL IDR HAL
TR IDR HAL
Periode: Foråret 2018
 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 DC MAT AM TRIV KH DS1 HÅ
SH SL2 SLØJD
DK ENG DK ENG
2: 08:45 ‒ 09:30 DC MAT AJ HIS KH DS1 HÅ
SH SL2 SLØJD
AM DAN DK ENG
3: 10:00 ‒ 10:45 AM REL AJ HIS BG TYS AM LÆS
CL LÆS
KH DS2 HÅ
SH SL1 SLØJD
4: 10:45 ‒ 11:30 AM REL DK ENG DC MAT BG TYS KH DS2 HÅ
SH SL1 SLØJD
5: 12:10 ‒ 12:55 AM DAN HK N/T N/T AM DAN DC MAT AM LÆS
CL LÆS
6: 12:55 ‒ 13:40 AM DAN HK N/T N/T AM DAN DC MAT KP IDR HAL
SL IDR HAL
TR IDR HAL
7: 13:50 ‒ 14:35 CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ KP IDR HAL
SL IDR HAL
TR IDR HAL
Periode: Foråret 2018
 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 DK ENG CC MAT BG DAN BG TYS BG TYS
2: 08:45 ‒ 09:30 DK ENG CC MAT BG DAN AJ HIS BG DAN
CL LÆS
3: 10:00 ‒ 10:45 BG DAN CL IDR
TR IDR
AM REL AJ HIS LH N/T FY
4: 10:45 ‒ 11:30 BG DAN CL IDR
TR IDR
AM REL DK ENG LH N/T FY
5: 12:10 ‒ 12:55 BG TYS DK ENG CC MAT BG DAN CC MAT
6: 12:55 ‒ 13:40 SL MADK MAD BG DAN
CL LÆS
CC MAT SL MADK MAD DK DANS SAL
LH IT
LS BIL BIL
SH SLØ SLØJD
7: 13:50 ‒ 14:35 SL MADK MAD CAFÉ CAFÉ SL MADK MAD DK DANS SAL
LH IT
LS BIL BIL
SH SLØ SLØJD
8: 14:35 ‒ 15:20 SL MADK MAD     SL MADK MAD  
 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 AM REL MR ENG LS DAN JP MAT JP MAT
2: 08:45 ‒ 09:30 AM REL JP MAT LS DAN JP MAT JP MAT
3: 10:00 ‒ 10:45 LS DAN CL IDR
TR IDR
JT TYS JP N/T FY MR ENG
4: 10:45 ‒ 11:30 HF LÆS
LS DAN
CL IDR
TR TYS
AJ HIS JP N/T FY MR ENG
5: 12:10 ‒ 12:55 JT TYS LS DAN AJ HIS LS DAN HF LÆS
LS DAN
6: 12:55 ‒ 13:40 SL MADK MAD JT TYS AJ MADK MAD MR ENG DK DANS SAL
LH IT
LS BIL BIL
SH SLØ SLØJD
7: 13:50 ‒ 14:35 SL MADK MAD CAFÉ AJ MADK MAD CAFÉ DK DANS SAL
LH IT
LS BIL BIL
SH SLØ SLØJD
8: 14:35 ‒ 15:20 SL MADK MAD   AJ MADK MAD    
Periode: Foråret 2018
 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 LH GEO FY   DC BIO FY
LH NAT
AE ENG AJ HIS
2: 08:45 ‒ 09:30 LH GEO FY   DC BIO FY AE ENG AJ HIS
3: 10:00 ‒ 10:45 CC MAT KS TYS AE ENG HF DAN KS TYS
4: 10:45 ‒ 11:30 CC MAT KS TYS HF DAN HF DAN CC MAT
5: 12:10 ‒ 12:55 KH DES
KJ IDR
SH SLØ SLØJD
HF DAN DK IDR
JT IDR HAL
LH F/K FY AE ENG
6: 12:55 ‒ 13:40 KH DES
KJ IDR
SH SLØ SLØJD
HF DAN DK IDR
JT IDR HAL
LH F/K FY HF DAN
7: 13:50 ‒ 14:35 KS TYS HF REL CC MAT CC MAT HF DAN
Periode: Foråret 2018
 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 JP GEO   KJ BIO TR TYS KJ MAT
2: 08:45 ‒ 09:30 JP GEO   KJ BIO HF REL KJ MAT
3: 10:00 ‒ 10:45 AJ DAN LS ENG KJ MAT KJ MAT TR TYS
4: 10:45 ‒ 11:30 AJ DAN LS ENG TR TYS KJ MAT TR TYS
5: 12:10 ‒ 12:55 KH DES
KJ IDR
SH SLØ SLØJD
AJ DAN DK IDR
JT IDR HAL
AJ DAN AJ HIS
6: 12:55 ‒ 13:40 KH DES
KJ IDR
SH SLØ SLØJD
AJ DAN DK IDR
JT IDR HAL
AJ DAN AJ HIS
7: 13:50 ‒ 14:35 LS ENG JP F/K FY
KJ NAT
  LS ENG AJ DAN
8: 14:35 ‒ 15:20   JP F/K FY      
Periode: Foråret 2018
 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 AE ENG KS DAN KS HIS DC F/K FY KS TYS
2: 08:45 ‒ 09:30 AE ENG KS DAN KS HIS DC F/K FY
TR NAT
KS TYS
3: 10:00 ‒ 10:45 KS DAN AE ENG KS DAN KS DAN KJ MAT
4: 10:45 ‒ 11:30 KS DAN BL SAM KS DAN KS TYS KJ MAT
5: 12:10 ‒ 12:55 TR GEO BL SAM DC BIO FY KJ MAT DC BIO FY
6: 12:55 ‒ 13:40 TR GEO LH REL KJ MAT KJ MAT KJ MADK MAD
7: 13:50 ‒ 14:35 AM IDR
TR IDR HAL
LH REL KS TYS AE ENG KJ MADK MAD
8: 14:35 ‒ 15:20 AM IDR
TR IDR HAL
       
Periode: Foråret 2018
 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 JT TYS AE DAN JP MAT LH REL HF ENG
2: 08:45 ‒ 09:30 JT TYS AE DAN JP MAT LH REL HF ENG
3: 10:00 ‒ 10:45 AE DAN JP MAT JP F/K FY AE DAN JP MAT
4: 10:45 ‒ 11:30 AE DAN JP MAT JP F/K FY
KJ NAT
BL SAM AJ HIS
5: 12:10 ‒ 12:55 JP GEO FY KJ BIO FY HF ENG BL SAM JT TYS
6: 12:55 ‒ 13:40 JP GEO FY KJ BIO FY AE DAN HF ENG KJ MADK MAD
7: 13:50 ‒ 14:35 AM IDR
TR IDRÆT HAL
JT TYS AE DAN AJ HIS KJ MADK MAD
8: 14:35 ‒ 15:20 AM IDR
TR IDRÆT HAL
       
Periode: Foråret 2018
 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 BG TYS BG TYS MH ENG CL DAN DC F/K FY
2: 08:45 ‒ 09:30 BG TYS DC F/K FY MH ENG CL DAN DC F/K FY
3: 10:00 ‒ 10:45 HK GEO AM REL CL DAN DC MAT CL DAN
4: 10:45 ‒ 11:30 HK GEO AM REL CL DAN DC MAT CL DAN
5: 12:10 ‒ 12:55 CL DAN DC MAT BG TYS CL SAM KS HIS
6: 12:55 ‒ 13:40 MH ENG DC MAT DC MAT CL SAM KS HIS
7: 13:50 ‒ 14:35 DC NAT
HK BIO FY
  AM IDR
DK IDR
KJ IDR
  MH ENG
8: 14:35 ‒ 15:20 HK BIO FY   AM IDR
DK IDR
KJ IDR
   
Periode: Foråret 2018
 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1: 08:00 ‒ 08:45 CL REL LS DAN MR ENG KS TYS CC MAT
2: 08:45 ‒ 09:30 CL REL LS DAN CC MAT KS TYS CC MAT
3: 10:00 ‒ 10:45 JP GEO FY KJ BIO FY LS DAN LS DAN LS DAN
4: 10:45 ‒ 11:30 JP GEO FY KJ BIO FY LS DAN MR ENG LS DAN
5: 12:10 ‒ 12:55 KS HIS KS SAM KS TYS CC MAT MR ENG
6: 12:55 ‒ 13:40 KS HIS KS SAM JP F/K FY CC MAT MR ENG
7: 13:50 ‒ 14:35   KS TYS AM IDR
DK IDR
KJ IDR
JP F/K FY
KJ NAT FY
 
8: 14:35 ‒ 15:20     AM IDR
DK IDR
KJ IDR
JP F/K FY