Skolens profil

Skolen har et tæt samarbejde med folkekirken og præsten i den katolske menighed for at sikre den holdningsmæssige profil.

Skolen er fuldt to-sporet med ca. 480 elever, der udover er der tilknyttet en SFO.

Skolen har ca. 30 lærere, det samlede pædagogiske personale udgør ca. 40 personer

Skolen giver undervisning fra 0. til 9. klassetrin.


Skolen giver undervisning i følgende fag:

Humanistiske fag Naturfaglige fag Praktisk/musiske fag
Dansk (0. – 9.)

Religion (1. – 9)

Engelsk (1. – 9)

Tysk (4. – 9.)

Historie (3. – 9.)

Samfundsfag (8. – 9)

Matematik (0. – 9)

Natur/teknik (1. – 6.)

Geografi (7. – 9.)

Fysik/kemi (7. – 9.)

Biologi (7. – 9.)

 

Idræt (0. – 9.)

Billedkunst (1. – 3.)

Musik (1. – 4.)

Svømning (4.)

Design (4. – 5.)

Sløjd (5.)

Madkundskab (7.)

Skolens elever aflægger folkeskolens prøver efter gældende regler.

Skolen følger folkeskolens fælles mål i samtlige fag.

Evaluering af skolens profil:

Skolens faglige profil er evalueret i samarbejde med mellem bestyrelse og personale i forbindelse med folkeskolereformen. Der pågår p.t. et visionsarbejde for skolens samlede drift.

Endvidere indgår der løbende undervisningsmiljø- og trivsels- og forældretilfredshedsundersøgelser i evalueringen, således at samtlige årgange indgår i minimum en af undersøgelserne.

Konklusion:

Med udgangspunkt i de seneste undersøgelser er den generelle konklusion:

Skolens elever føler sig trygge i skolen og finder at der er et miljø, hvor de kan udfolde sig og være glade. Læringsmiljøet er godt og lærer-elev relationen god.

Handleplan:

I den kommende evalueringsperiode sættes der fokus på den konkrete udmøntning af skolens holdningsgrundlag.