Skolens profil

Sankt Birgitta Skole er en katolsk skole grundlagt i 1916. Skolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende. (Skolens formålsparagraf)

Skolen har et tæt samarbejde med folkekirken og præsten i den katolske menighed for at sikre den holdningsmæssige profil.

Skolen er fuldt to-sporet med ca. 480 elever, der udover er der tilknyttet en SFO.

Skolen har ca. 30 lærere, det samlede pædagogiske personale udgør ca. 40 personer

Skolen giver undervisning fra 0. til 9. klassetrin.

Skolen giver undervisning i følgende fag:

Humanistiske fag

Naturfaglige fag

Praktisk/musiske fag

Dansk (0. – 9.)

Religion (1. – 9)

Engelsk (1. – 9)

Tysk (4. – 9.)

Historie (3. – 9.)

Samfundsfag (8. – 9)

Matematik (0. – 9)

Natur/teknik (1. – 6.)

Geografi (7. – 9.)

Fysik/kemi (7. – 9.)

Biologi (7. – 9.)

 

 

Idræt (0. – 9.)

Billedkunst (1. – 3.)

Musik (1. – 4.)

Svømning (4.)

Design (4. – 5.)

Sløjd (5.)

Madkundskab (6.)

Praktisk/musiske fag for 7. -8. klasse (Kun 7.klasse i 19/20)

     Billedkunst

     Håndværk og design

     Madkundskab

Skolens elever aflægger folkeskolens prøver efter gældende regler.

Skolen følger folkeskolens fælles mål i samtlige fag.

 

 

Evaluering af skolens profil:

Skolens faglige profil er senest evalueret i samarbejde med mellem bestyrelse og personale i forbindelse med folkeskolereformen.

Endvidere indgår der løbende undervisningsmiljø- og trivsels- og forældretilfredshedsundersøgelser i evalueringen, således at samtlige årgange indgår i minimum en af undersøgelserne.

Skolen har ”Engagement”, Fællesskab”, ”Ansvarlighed”, ”Omsorg” og ”Ambition” som kerneværdier.

Konklusion:

Med udgangspunkt i de seneste undersøgelser er den generelle konklusion:

Skolens elever føler sig trygge i skolen og finder at der er et miljø, hvor de kan udfolde sig og være glade. Læringsmiljøet er godt og lærer-elev relationen god.

Skolen har i de seneste to år implementeret konceptet ”Fri for mobberi” for at understøtte primært områderne ”Fællesskab”, ”Ansvarlighed” og ”Omsorg”

Handleplan:

 

I den kommende evalueringsperiode sættes der fortsat fokus på den konkrete udmøntning af skolens holdningsgrundlag.

 

 

 

 

Juli 2019