Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

På Sankt Birgitta Skole følges Forenklede Fælles Mål i samtlige fag.

Der udarbejdes årsplaner til alle fag med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål, disse distribueres til forældrene via skoleintra. Der har hidtil ikke været benyttet en skabelon for årsplanerne, så disse har meget forskellige udtryk.

De enkelte trinmål bruges som udgangspunkt for karaktergivning, og kan derfor bruges som kontrol af målopfyldelsen.

Det er skolens opfattelse, at den lever op til målene i de enkelte fag.

 

Handleplan:

Der arbejdes hen imod en større systematisering af årsplanerne i de enkelte fag på de enkelte klassetrin.

Der arbejdes hen imod, at årsplanerne i større og større omfang udarbejdes i samarbejde inden for fag/klasseteam.

 

 

Juki 2019