SFO                                    tlf.: 54760199

Det ligger i tiden at gøre de ældste børnehavebørn klar til skole ved at introducere
tidlig SFO start.

 

Overgangen fra børnehave til SFO er et nyt skridt i livet, vi står parate til at understøtte
børnene i deres udvikling, at møde dem med deres forskelligheder, samt favne dem
følelsesmæssigt.

 

Bygningsmæssigt har vi skabt og indrettet kreative lokaler, der medvirker til at
understøtte læringsplanerne og leg for alderen.

 

Menneskesyn/barneperspektivet

 

Det kristen-katolske menneskesyn tager udgangspunkt i vores syn på barnet:

• Barnet er unikt
• Barnet er et handlende subjekt
• Barnet har retten til at blive holdt af
• Barnet er en del af fællesskabet
• Barnet kan påvirkes i positiv retning
gennem dialog og samspil
• Barnet har ressourcer, der kan bygges på
• Barnet skal ses, høres og mødes der,
hvor det er og tages alvorligt

 

 Hverdagen

 

Hverdagen vil være præget af leg, læring og introduktion til skolelivet.
Der vil under hele forløbet være følgende læreplaner i spil:
1. Barnets alsidige personlige udvikling
2. Sociale kompetencer
3. Sprog
4. Krop og bevægelse
5. Natur og naturfænomener
6. Kulturelle udtryksformer og værdier
Vi betragter lille SFO som et væksthus, hvor læringen først og fremmest er baseret på sociale
relationer og kompetencer og at fremme skoleparatheden, så barnet føler sig rustet til at
møde de nye udfordringer i vished om, at den nye hverdag er overskuelig og overkommelig.

 

 Daglig rytme

 

Kl. 6:30 Lille SFO åbner
Kl. 6:30-8:00 Serveres der morgenmad
Kl. 8:30 Morgensamling
Kl. 9:00-11:00 Læringsmiljø
Kl. 11:00 Madpakker
Kl. 11:30 Planlagt sted, men fri leg
Kl. 13:15 Frugt
Kl. 13:45 følger vi store SFOs program