Samlet vurdering og handleplan

Sammenfatning af resultater Handleplan Tidsplan
Skolens profil I kommende evalueringsperiode sættes fokus på den konkrete udmøntning af skolens holdningsgrundlag

 

Løbende med konklusion i skoleåret 2018-2019
Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Skolen har i skoleåret 2015-2016 påbegyndt et internt efteruddannelsesforløb med fokus på målstyret undervisning (Systemisk Consult)

I skoleåret 2016-2017 påbegyndes et arbejde med større systematisering af årsplanerne med henblik på større sikring af målopfyldelse og vidensdeling.

 

Løbende med konklusion i skoleåret 2018-2019
Elevens faglige standpunkt og generelle udnytte af undervisningen Fokus på skole-hjemsamtalernes struktur.

Implementering af nye evalueringsformer.

 

Skoleårene 2016/17 og 2017/18
Elevens alsidige udvikling Fokus på klasse/elevtrivsel.

Uddannelse af AKT-vejledere

Skoleårene 2016/17 og 2017/18

Skoleåret 2016/17

 

Frihed og folkestyre Der arbejdes hen imod større inddragelse af elevrådene.

 

Skoleåret 2016/17
Specialundervisning Fokusområde: Handleplaner og højere grad af implementering af understøttende teknologi for dyslektiske elever.

 

Skoleåret 2016/17
Elevernes videre forløb i uddannelsessystemet Fortsat fokus på samarbejde med UU.

Fokus på uddannelsesparathedsvur­deringerne.

Skoleåret 2016/17
Skolelederens kvalitetssikring Højere grad af overværelse af undervisning.

 

Forbedrede årsplaner

Skoleåret 2016-2017

 

3-årigt forløb med konklusion i 2018/19