Elevens alsidige udvikling

I forbindelse med evalueringen af elevens alsidige udvikling er fokus på følgende:

 • Lysten til at lære mere
 • Lære på forskellige måder
 • Lære sammen med andre

Elevernes alsidige udvikling i fagene:

For at udfordre eleverne alsidigt inddrages en bred vifte af undervisningsformer afstemt efter fagligt indhold og elevgruppens sammensætning. For at give eleverne mulighed for at lære på forskellige måder bruger vi bl.a.:

Cooperative Learning-strukturer

 • Lærerstyret undervisning med fælles gennemgang og klassesamtale
 • Elev til elev-undervisning
 • Gruppearbejde og pararbejde
 • Inddragelse af konkrete materialer
 • For at imødekomme behovet for undervisningsdifferentiering er undervisningen i dansk på 1. – 5. klassetrin og matematik på 1. – 3. klassetrin organiseret med fler-lærerordning, så der her bliver større mulighed for at tage udgangspunkt i den enkelte elev.
 • Der tilbydes ligeledes støtteundervisning på mindre hold for elever med særlige faglige udfordringer. 

  Elevens alsidige udvikling i skolens aktiviteter i øvrigt:

   

  Evnen til at indgå i fællesskabssammenhænge og forstå bagru